Dansens Venner

Gå til innhold

Hovedmeny

Vedtekter

Vedtekter for Dansens Venner - Holmestrand

(Endret ved årsmøtet 06.03.2004 og 04.03.2006)

§ 1            Foreningens navn er Dansens Venner i Holmestrand.

§ 2            Medlemskap: Enhver som er interessert i de aktiviteter som Dansens Venner i Holmestrand driver, kan opptas     som  medlem.

§ 3            Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet, og skal behandle følgende saker:

1.      Beretning

2.      Revidert regnskap

3.      Valg:

a)     valg av formann som velges hvert år ved særskilt valg

b)     varaformann og sekretær som velges det ene året (2 år)

c)     kasserer og to styremedlemmer det andre året (2 år) første gang ved loddtrekning

d)     to varamenn til styret (for 2 år)

e)     to revisorer med varamenn (for 2 år)

f)       valgkomite på tre medlemmer4.      Innkomne forslag: Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

5.      Fastsettelse av årskontingenten for det påfølgende år, dvs. for neste kalenderår.

§ 4     Dansens Venner blir driftet på dugnad, derfor vil alle medlemmer bli innkalt til å delta i arrangementskomite, etter en
        rullering, her plikter medlemmer å delta. Som medlem i Dansens Venner vil du også kunne bli spurt om å ta ansvar i styret.

§ 5            Styret kan utelukke medlemmer som etter styrets oppfatning har vist uverdig opptreden.

§ 6            Forandring av disse vedtekter kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 7            Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens midler tilfaller ved oppløsning                  Holmestrand kommune ved ungdoms- og idrettsutvalg.

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen